دسته: تفكر سيستمي

26 اسفند 1397

مهندس کیست و که نیست؟!

مجتبی ذوالفقاری
06 آذر 1397

اثر شلاق چرمی

مجتبی ذوالفقاری
28 آبان 1397

کتاب تفکر سیستمی، مبانی، ابزار و روش

مجتبی ذوالفقاری