دسته: یادداشت

27 اسفند 1398

سرگذشت مهندسی صنایع: فردریک تیلور

مجتبی ذوالفقاری
27 اسفند 1398

ترجمه کتاب شیجیو شینگو

مجتبی ذوالفقاری
10 آبان 1398

چگونه در کار خودمان بهترین باشیم؟

مجتبی ذوالفقاری
02 فروردین 1398

کفش ملی

مجتبی ذوالفقاری
03 بهمن 1397

واقعیت برنامه ریزی تولید در ایران

مجتبی ذوالفقاری
24 دی 1397

چالش های واحد برنامه ریزی تولید

مجتبی ذوالفقاری
06 آذر 1397

اثر شلاق چرمی

مجتبی ذوالفقاری
05 آذر 1397

یک تحلیل دم دستی

مجتبی ذوالفقاری