دسته: تجربيات شخصي كار در كارخانه

05 آبان 1398

و اما گِمبا …

مجتبی ذوالفقاری
27 شهریور 1398

مشکلات صنعت و صنعت ISI نویسی ما ایرانی ها

مجتبی ذوالفقاری
24 اردیبهشت 1398

از دمینگ تا طابا، از تغییر تا بهبود ۱

مجتبی ذوالفقاری
03 بهمن 1397

واقعیت برنامه ریزی تولید در ایران

مجتبی ذوالفقاری
24 آذر 1397

دوره آفلاین برنامه ریزی تولید

مجتبی ذوالفقاری
05 آذر 1397

ارزیابی کار و زمان

مجتبی ذوالفقاری