دوره ی زمان سنجی و بالانس خط تولید

زمان‌سنجی یک کار علمی است

این جمله را اگر قبل‌تر کس دیگری به کار نبرده باشد (من که آن را جایی ندیده‌ام) می‌توانم آن را عمیق‌ترین قسمت درک و فهمم از این مفهوم به شدت کاربردی مهندسی صنایع بدانم. این را گفتم تا افتتاحی باشد بر معرفی دوره‌ی آموزشی جدیدم با عنوان “زمان‌سنجی و بالانس خطوط تولید و‌ مونتاژ به کمک نرم افزار FLB”

شروع قصه:
اولین حادثه‌ی کاری‌ای که از نزدیک شاهدش بودم قطع شدن بند اول انگشت دست یکی از اپراتورهای پرسکاری بود. بقیه را نمی‌دانم اما من آن روز به خیلی چیزها فکر کردم. بیش‌تر به این‌که آن بنده خدا که به خاطر درست عمل نکردن ما مهندسان به چنین روزی افتاده است دو-سه ماه تمام آن هم در این اوضاع بلبشون اقتصادی چگونه چرخ زندگانی‌اش را بچرخاند؟ (کلی هم غصه خوردم). به جای خالی “مطالعه کار” در صنایع کشور هم خیلی فکر کردم. به این‌که با استفاده از تکنیک‌های ساده‌ی روش‌سنجی تا چه حد می‌توان فرآیند تولید را ساده‌تر کرد و بهبود بخشید و از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نمود.

کاهش هزینه‌ها:
علاوه بر جنبه های ایمنی، تکنیک‌های زمان‌سنجی و کارسنجی به طرز عجیبی می توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند و مرهمی باشند بر دردهای بی‌شمار تولید در این صنعت بی در و پیکر. بعضی وقت‌ها از دیدن این حجم کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم و انجام نمی‌دهیم(چرا؟!) واقعا حرص می‌خورم.

مشکل اصلی:
علاوه بر جنبه های ایمنی، تکنیک‌های زمان‌سنجی و کارسنجی به طرز عجیبی می توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند و مرهمی باشند بر دردهای بی‌شمار تولید در این صنعت بی در و پیکر. بعضی وقت‌ها از دیدن این حجم کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم و انجام نمی‌دهیم(چرا؟!) واقعا حرص می‌خورم. البته انجام این قبیل کارها در محیط‌های صنعتی کشور چندان هم آسان نیست. دروغ چرا؟! انجام هر نوع “بهبود” کار دشواری است. دلیل دارد. از “در باغ نبودن مدیران” بگیرید تا “توجیه نبودن کارگران” و “بی‌اعتمادی‌شان به این‌جور کارها” که آن هم دلایل خاص خودش  را دارد(این یکی را نمی‌گویم چون سطحی‌نگری‌های خودمان به عنوان مهندس لو می رود)

در باب دوره:
در این دوره سعی کرده‌ام مهم‌ترین تکنیک‌های علمی و عملی جهت بهبود عملیات‌های تولیدی و نیز مفاهیم زمان‌سنجی را به تفصیل و به شکل کاملا #کاربردی بیان کنم. امیدوارم این دوره‌ی در شرف تولد به مانند “دوره‌‌ی برنامه‌ریزی تولید کاربردی و دوره‌ی مدیریت، کنترل و بهینه‌سازی موجودی” بتواند رضایت قاطبه مخاطبان را بدست آورد.