آخرین نوشته ها

04 آبان 1399

نرم افزارهای زمان بندی تولید

مجتبی ذوالفقاری
27 اسفند 1398

دوره ی زمان سنجی و بالانس خط تولید

مجتبی ذوالفقاری
27 اسفند 1398

سرگذشت مهندسی صنایع: فردریک تیلور

مجتبی ذوالفقاری
27 اسفند 1398

ترجمه کتاب شیجیو شینگو

مجتبی ذوالفقاری
10 آبان 1398

چگونه در کار خودمان بهترین باشیم؟

مجتبی ذوالفقاری
05 آبان 1398

و اما گِمبا …

مجتبی ذوالفقاری
27 شهریور 1398

مشکلات صنعت و صنعت ISI نویسی ما ایرانی ها

مجتبی ذوالفقاری
25 شهریور 1398

عجایب تویوتا

مجتبی ذوالفقاری
17 مرداد 1398

دوره کنترل موجودی

مجتبی ذوالفقاری
07 مرداد 1398

پوستر دوره برنامه ریزی تولید

مجتبی ذوالفقاری