ارتباط با ما

از این که وب سایت روزنوشت های یک مهندس صنایع موردتوجه شما قرار گرفته بسیار خرسندیم. خواهشمند است ایده ها، نظرات، انتقادها، پیشنهادها و هر آن چه که به ذهن تان می رسد را با ما در میان بگذارید. سپاسگزاریم.

تلگرام نویسنده : https://t.me/mo_zolfaqari
لینکداین نویسنده : https://www.linkedin.com/in/mojtaba-zolfaghari-77430a17
صفحه اینستاگرام وب سایت : https://www.instagram.com/IEfeeds.ir
کانال تلگرام روزنوشت های یک مهندس صنایع : https://www.t.me/IEfeeds
کانال تلگرام توئیتر صنایع : https://www.t.me/IEtwitter
ایمیل نویسنده : zolfaqarimojtaba@yahoo.com

ایمیل وب سایت : info@iefeeds.ir