تماس با ما

از این که وب سایت روزنوشت های یک مهندس صنایع موردتوجه شما قرار گرفته بسیار خرسندیم. خواهشمند است ایده ها، نظرات، انتقادها، پیشنهادها و هر آن چه که به ذهن تان می رسد را با ما در میان بگذارید. سپاسگزاریم.