دوره های آموزشی

– دوره آفلاین برنامه ریزی تولید کاربردی (برای تهیه دوره با آیدی تلگرام @Mo_Zolfaqari تماس بگیرید)
– دوره آفلاین کنترل موجودی کاربردی (شروع نشده)
– دوره آفلاین زمان سنجی در خطوط تولید (شروع نشده)
– دوره آفلاین بهبود در کارخانه (شروع نشده)